KETUA JABATAN SASTERA DAN IKHTISAS

Jamal Mohamad Hashim bin Adenan

 

 

KETUA UNIT BAHASA INGGERIS

Fazilawati bt Harun

 

PENSYARAH UNIT BAHASA INGGERIS

Rodiah bt Dali

 

PENSYARAH UNIT BAHASA INGGERIS

Khalipah Mastura bt. Khalid                 

PENSYARAH UNIT BAHASA INGGERIS

Zahran bin Harun           

PENSYARAH UNIT BAHASA INGGERIS

Mohamad Azlan bin Mohd Nor